W Chatce Poli pragniemy,
aby Dzieci rozwijały się wszechstronnie, ale w naturalny, zgodny ze swoim indywidualnym rytmem sposób.

Ważne są dla nas takie idee jak Rodzicielstwo Bliskości, filozofia Montessori, naturalna dwujęzyczność, swobodna zabawa, regularny ruch, miłość do przyrody i zwierząt, odkrywanie swoich możliwości i budowanie równych szans pomimo pojawiających się trudności czy ograniczeń.

Dlatego stworzyliśmy miejsce, w którym wszystkie nasze wartości możemy realizować w duchu empatii i szacunku dla całej przedszkolnej społeczności.

Język Angielski

Język angielski otwiera wiele możliwości na świat, pozwala w nieograniczony sposób komunikować się z mieszkańcami innych krajów, swobodnie podróżować czy wybierać pasje zawodowe bez ograniczeń językowych. Dlatego tak ważne jest dla nas to, aby Dzieci otrzymały szanse przyswojenia języka angielskiego w naturalny, swobodny i trwały sposób. Tak jak ma to miejsce w przypadku języka ojczystego. Bez konieczności lat nauki w ławce szkolnej - która często pozwala osiągnąć jedynie poziom podstawowy, czy wielu godzin zajęć dodatkowych.

Okres przedszkolny jest najlepszym czasem, aby przyswajać język obcy w nieograniczony i ciekawy sposób. Ze względu na możliwości neuronowe dziecięcego mózgu im jest Ono starsze tym ciężej jest osiągnąć efekt nauki języka bez konieczności wkładania coraz większego wysiłku, tak jak to ma miejsce w przypadku małych Dzieci.

Dlatego w Chatce Poli Dzieci uczą się angielskiego w naturalny i przyjemny sposób. W każdej grupie jest jeden nauczyciel Montessori, który rozmawia z Dziećmi w języku polskim i nauczyciel języka angielskiego (lub Native Speaker), który rozmawia z Dziećmi tylko w języku angielskim. Nauka odbywa się metodą immersji językowej czyli "zanurzania" w języku angielskim, w różnych sytuacjach społecznych czy edukacyjnych.

Warto pamiętać, że nauka języka to nie tylko korzyści społeczne, turystyczne czy zawodowe, ale również ogromna wartość dla wszechstronnego rozwoju intelektualnego. Nauka języka rozwija możliwości umysłowe i stymuluje pracę mózgu w wielu - również pozajęzykowych - obszarach.

Pedagogika
Montessori

Podejście Marii Montessori jest nam szczególnie bliskie, ponieważ opiera się na wartościach, które uważamy za fundamenty w budowaniu więzi z Dziećmi i przygotowywaniu ich do pomyślnego funkcjonowania w świecie.

Metoda Montessori pozwala zdobywać Dzieciom wiedzę i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie, uczy samodzielności i podejmowania własnych decyzji, pokazuje w jaki sposób organizować przestrzeń i dbać o porządek, aby stworzyć miejsce do realizacji swojego potencjału. Dzieci wychowywane w duchu Montessori umieją koncentrować się na swoich zadaniach, budować wiarę w siebie i swoje możliwości, są odpowiedzialne, empatyczne, potrafią podejmować inicjatywę.

Wykazują się cierpliwością i wytrwałością w dążeniu do celu i realizowaniu zadań, znają i szanują reguły społeczne. Nauczyciel wspiera Dzieci opierając się głównie na ich obserwacji i byciu przewodnikiem, dostosowując zadania do indywidualnego toku rozwoju Dziecka.
Fundamentami metody są życzliwość, empatia i szacunek do Dziecka.

Realizacja założeń pedagogicznych Marii Montessori jest dla nas wartościowa, dlatego w tym duchu pracujemy z Dziećmi. Pamiętamy jednak, że równie ważne jest odpowiadanie na indywidualne potrzeby Dziecka, w tym potrzebę swobodnej, nieograniczonej zabawy. Dlatego w naszym przedszkolu oprócz profesjonalnych pomocy Montessori są również mądre, ciekawe i starannie wyselekcjonowane zabawki oraz akcesoria edukacyjne.

Rodzicielstwo
Bliskości

Fundamentem naszego podejścia do Dzieci jest wrażliwość na ich potrzeby i akceptacja tego, jakimi są. Dlatego tak bliskie jest nam Rodzicielstwo Bliskości, które opiera się na wzajemnym szacunku oraz budowaniu prawdziwej i naturalnej więzi, stanowiącej bazę dla wszystkich relacji w życiu i sposobu patrzenia na świat.

Trafne zrozumienie założeń Rodzicielstwa Bliskości i umiejętne wykorzystywanie jego narzędzi stwarza ogromny potencjał do wychowania szczęśliwego i wrażliwego Dziecka, umiejącego dbać o siebie i innych oraz wchodzącego w życie z odwagą i zaufaniem do swoich kompetencji.

Dlatego chcemy wspierać Rodziców, dla których podobne wartości są ważne. Pokazywać w jaki sposób budować więź z Dzieckiem, wspierać emocje i szukać rozwiązań w różnych sytuacjach społecznych, szczególnie tych trudnych i niekomfortowych. Stabilna i serdeczna więź Rodzica z Dzieckiem oraz życzliwy udział w życiu Małego Człowieka innych zaangażowanych osób z Jego otoczenia stanowi fundament konstruktywnego funkcjonowania w dorosłym świecie społecznym.

Ruch i zabawa

Ruch i zabawa to jedne z filarów zdrowego i prawidłowego rozwoju, dlatego w Chatce Poli są to niedołączne elementy przedszkolnej codzienności.

Ruch wpływa pozytywnie nie tylko na możliwiości fizyczne i funkcje fizjologiczne, ale również na procesy poznawcze i emocjonalne, które w okresie dziecięcym przebiegają w niezwykle dynamicznym tempie, a ich prawidłowe funkcjonowanie ma niebagatelny wpływ na wszechstronny rozwój Dziecka. W Chatce Poli Dzieci mają zapewniony codzienny ruch, w tym w szczególności na świeżym powietrzu. Niesprzyjająca pogoda również nie jest przeciwskazaniem do codziennego spaceru (wyjątek stanowią zamiecie i huragany :) oraz smog). Budowanie odporności, wspieranie kondycji i uwalnianie zgromadzonej energii wspierają prawidłowe kształtowanie małego organizmu.

Swobodna, nieograniczona i podejmowana z własnej inicjatywy zabawa również sprzyja twórczemu rozwojowi i wspiera budowanie kontaktów społecznych. W tym celu Dzieci mają zapewniony szeroki dostęp do różnorodnych zabawek i akcesoriów, które w mądry i kreatywny sposób wspierają naukę samodzielności i poczucia kompetencji. W Chatce Poli jest również duży i różnorodny plac zabaw, którego przemyślana ergonomia pozwala na swobodną i bezpieczną zabawę na świeżym powietrzu.

Przyroda i zwierzęta

Kochamy przyrodę i kochamy zwięrzęta, i tej miłości uczymy nasze przedszkolne Dzieci. Pokazujemy jak ważna jest troska o naturę, mądre dbanie o nasze otoczenie naturalne, szanowanie przyrody i ekologiczne podejście do korzystania z jej owoców. Dbamy nie tylko o zdrowe posiłki, ale również uczymy jak ważne jest ich źródło i proces przygotowania. W Chatce Poli mamy własny ogródek, w którym Dzieci sadzą ekologiczne warzywa i rośliny, dbają o ich rozwój i prawidłową pielęgnację, a następnie wykorzystują do przygotowywania własnych posiłków czy dekorowania wspólnej przestrzeni.

Mądre i życzliwe podejście do zwierząt kształtujemy przez obserwację ich zachowań i bezpośredni kontakt w bezpiecznym otoczeniu. Dzieci w trakcie zajęć z psami, alpakami czy końmi uczą się empatii, troski, pielegnacji, zasad bezpieczeństwa oraz właściwego reagowania na różne zachowania zwierząt tak, aby zapewić im prawidłowy rozwój i socjalizację. Pokazujemy w jaki sposób pomagać naszym mniejszym i większym przyjaciołom oraz w jaki sposób budować z nimi wspierającą wieź.

Wyrównywanie
szans - wsparcie
terapeutyczne

Każde Dziecko jest wyjątkowe i zasługuje na otrzymanie pełnego wachlarza możliwości rozwojowych. Czasem z niezależnych od Dziecka względów doświadcza ono różnorodnych trudności i barier, które utrudniają wykorzystywanie swojego potencjału. Jesteśmy jednak przekonani, że pełną zaangażowania, wytrwałą i systematyczną pracą możemy wspierać Dzieci w pokonywaniu napotykanych przeszkód i wypracować kompetencje, które pozwolą im na wykorzystanie wielu szans i możliwości na swojej drodze.

Dlatego w Chatce Poli zapewniany wszechstronne wsparcie terapeutyczne i rozwojowe. Oferujemy Dzieciom zajęcia i terapie w Sali Integracji Sensorycznej i Doświadczania Świata, zapewniany wsparcie różnorodnych specjalistów, organizujemy konsultacje i zajęcia terapeutyczne oraz dysponujmy profesjonalnym sprzętem do realizacji poszczególnych form wsparcia. Ponadto przedszkole jest dostosowane do potrzeb Dzieci z róznorodnymi niespełnosprawnościami. Nieodłącznym elementem efektywnego wsparcia dla Dzieci jest równoległe wspomaganie Rodziców, którym również zapewniamy profesjonalne doradztwo.


Inspiracje

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi źródłami wiedzy na temat naszych idei i prezentowanego podejścia. Poniżej znajdą Państwo linki do wartościowych stron i miejsc oraz polecaną bibiografię.

W naszej przedszkolnej biblioteczce jest również możliwość wypożyczenia książek w interesującym Państwa temacie. Zapraszamy!

Strony WWW

agnieszkastein.pl/blog bycblizej.pl mataja.pl bliskiemiejsce.pl mojemontessori.com czasnamontessori.pl dziecisawazne.pl przystanekrelacja.pl

Książki

 • Wszystkie książki Jesper'a Juul'a, w tym w szczególności: "Twoje kompetentne dziecko", "NIE z miłości", "Agresja nowe tabu?", "Zamiast wychowania", "Przestrzeń dla rodziny";
 • Katarzyna Wnęk-Joniec: "Nie przydeptuj małych skrzydeł";
 • Agnieszka Stein: "Dziecko z bliska", "Potrzebna cała wioska", "Akcja adaptacja";
 • Evelin Kirkilionis: "Więź daje siłę";
 • Lawrence Cohen: "Rodzicielstwo przez zabawę";
 • John Bolwby: "Przywiązanie";
 • Stuart Shanker: "Self reg"
 • Adele Faber, Elaine Mazlish: "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły";
 • Matthew McKay, Kim Paleg, Patrick Fanning, Dana Landis: "Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko";
 • Elaine Aron: "Wysoko wrażliwe dziecko";
 • Anna Izabela Brzezińska: "Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa";
 • Maria Montessori: "O kształtowaniu się człowieka", "Sekret dzieciństwa", "Odkrycie dziecka", "Domy dziecięce";
 • Susan Mayclin Stephenson: "Radosne dziecko";
 • Małgorzata Miksza: "Zrozumieć Montessori";
 • Charlotte Poussin: "Metoda Montessori – naucz mnie robić to samodzielnie";
 • Delphine Gilles Cotte: "Metoda Montessori w domu".